Friskvårdskinesiologi
(biopatisk kinesiologi hittar du här)

Friskvårdskinesiologin består av två fristående kurser: "Allergi och näring" och "Detox/Avgiftning". Se detaljer om respektive kurs nedan. 
Du kan välja en av dem eller båda och det spelar ingen roll i vilken ordning du går dem.  Om du vill kan du också vidareutbilda dig till diplomerad Friskvårdskinesiolog. Kurserna riktar sig:

Till dig som vill jobba med förebyggande friskvård
För att hålla sig frisk är det viktigt att man äter födoämnen kroppen tål, att man får i sig just den näring och de näringstillskott som passar ens kropp just nu och att man inte samlar på sig för mycket gifter och slaggprodukter. En analys ett par gånger om året är att rekommendera.

Till dig som funderar på att utbilda dig till Biopatisk kinesiolog och Biopat
Du får här en chans att känna på om du skulle vilja jobba mer på djupet med kinesiologi. Förutom det du lär dig under kursen får du också se en kort demonstration av hur den Biopatiska kinesiologin fungerar. Läs mer om utbildningen till Biopatisk kinesiolog och Biopat 
här.

Till dig som vill hjälpa familj, släkt, vänner och bekanta
Kanske kan flera av er gå den här kursen, så ni kan hjälpa varandra att testa vilken sorts utrensning och näringstillskott ni behöver.
Håll varandra friska!

Allergi & näring

I den här kursen lär du dig att testa om det finns näringsobalanser, samt om det förekommer överkänslighet mot något födoämne eller kosttillskott. Du lär dig också att testa vilka näringstillskott som lämpar sig bäst för den specifika individens brister.

KURSINNEHÅLL - 1,5 DAGAR
Första dagen handlar om allergier och överkänslighet. Du lär dig att testa om det förekommer överkänslighet för födoämnen eller kosttillskott. Samma tillvägagångssätt kan även användas för att testa överkänslighet mot andra saker, som tex hygienprodukter eller djurpäls.
Andra dagen lär du dig att testa vilka näringsobalanser som förekommer och vilka näringstillskott som passar bäst för just de obalanserna hos just den personen. Rätt näringstillskott till rätt person vid rätt tillfälle! Du får också allmänna tips om kost. Testampuller för ett antal födoämnen och näringspreparat ingår i testkitet.

Detox/Avgiftning

I vår moderna miljö och från många produkter som vi använder i vår vardag utsätts vi hela tiden för gifter. Vi samlar också på oss slaggprodukter som uppkommer under cellernas naturliga processer. Ibland hinner kroppens celler inte med att forsla bort dem i samma takt som de kommer in eller skapas. Då behöver den hjälp.

KURSINNEHÅLL - 2 HELDAGAR
Du lär dig att testa vilka av personens organ och vävnader som är belastade av gifter och slaggprodukter och hur du kan hjälpa kroppen genom avlastning och utrensning (detox). Testampull som fungerar som ett ”filter” för just utrensning, samt testampuller med terapimedel som främjar utrensningen ingår i testkitet. Organen testas med hjälp av reflexpunkter på kroppen.
Du får också allmän information om hur man kan avlasta kroppen med hjälp av enkla förändringar i sin vardag.

Diplomerad Friskvårdskinesiolog

Efter att du har deltagit i grundkurserna Allergi & Näring och Detox/Avgiftning har du möjligheten att läsa vidare till Diplomerad Friskvårdskinesiolog. Vidareutbildningen består av följande:

REPETITIONSKURS - 1 DAG
I den här kursen repeteras allt som du har lärt sig i kurserna ovan, så du blir du säker på att du utför dina tester på rätt sätt. Du har också möjlighet att ställa frågor om analyser som du har gjort på hemmaplan. Repetitionen sker enskilt hos din lärare eller i grupp om flera är intresserade samtidigt
PRAKTIK PÅ HEMMAPLAN
Efter repetitionskursen ska du genomföra 10 kinesiologitester och skicka in dem för genomgång senast tre månader efter repetitionskursen. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver råd och hjälp under praktiktiden. 

PRAKTISKT OCH TEORETISKT PROV
När du har genomfört alla kurser och fått godkänt på dina testprotokoll, kan du boka in tid för teoretisk och praktiskt prov. Det teoretiska provet baseras på studiematerialet som ingår i grundkurserna. Det praktiska provet består av att du utför en kinesiologisk friskvårdsanalys på din lärare eller på någon du har med dig. 
BASMEDICIN
För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs också medicinsk grundkurs (medicin 1-2) eller motsvarande. Du kan erhålla den hos olika utbildare, t ex:  
Svenska Friskvårdsförbundet
Kairon Reflexologiskola
KomVux, i vissa kommuner
Skicka intyg till HälsoMedveten när utbildningen är genomförd.   

När alla delarna i utbildningen är genomförda och godkända erhåller du ett diplom i Friskvårdskinesiologi. 
Nyhetsbrev
Få information om våra kurser
NYHETSBREV om hälsa
HälsoMedveten skickar då och då ut information och tips. 
Sök